਀㰀栀攀愀搀㸀 ਀㰀⼀栀攀愀搀㸀 ਀

UN DIALOG AL PANORAMEI PEISAGISTICE

਀㰀栀㄀㸀Ḁ删伀䴀䄀一䤀䄀 ጀ†䄀䴀䔀刀䤀䌀䄀ᴀ㰠⼀栀㄀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀樀∀㸀 Sala ARTA Braşov ne propune în aceste zile ale „Anotimpului de hermină”, expoziţia personală a pictorului Cristache Gheorghiu. Ea reprezintă o constituire de sine a peisajului, prin confruntare şi reacţie discursivă între colţuri de natură mioritică şi zone cu efect panoramic din ţara „zgârie-norilor”. Artistul face un studiu de atmosferă al străzilor, al fluxului uman din locurile vizitate în cele două voiaje în SUA (1995-1998). „Ogarul cenuşiu” l-a purtat prin New York, Las Vegas, Atlanta, Dallas, Florida, astfel încât observatorul, în căutare de motivaţie estetică, a transpus pe pânză, la faţa locului, imaginile imprimate pe retină. Senzaţiile fugitive, de reflectare a prospeţimii prin lumină, sau vibraţiile bruşte din culoare pură, dau picturilor coerenţe de idee spaţială. Structura peisagistică are o deschidere pe verticală, purtând emblema citadinului american, ce are, totuşi, în prim-plan reflexele aeriene ale parcurilor înflorite. Tăcerea rezonantă a tablourilor lui Cristache Gheorghiu exprimă parcă ascunderea umanului în depărtarea protectoare a geamurilor fumurii. Înclinând spre impresionism, artistul foloseşte culoarea de pensulaţie în plan estompat, de perspectivă, şi culoarea în „cuţit” pentru formele dinamice, aproape personificate, ale elementelor din natura. După cum ne-a declarat însuşi creatorul lucrărilor expuse, multe din acestea, prin tematică şi dimensiune, au o destinaţie spre decorarea interioarelor de instituţii. Aprecierile pe linie artistică au determinat achiziţionarea unor tablouri semnate Cristache Gheorghiu de către Galeriile „Amber Hallet” din Florida. Se poate vedea în expoziţie un grupaj de portrete, pe vârste diferite, care promit o întâlnire cu expresivitatea stărilor de spirit. Revenind la peisaje, aflăm că subiectele autohtone au fost executate în diferite perioade, repetând motivele pădurii, ale câmpului deschis, în diferite anotimpuri. Albul zăpezii, verdele ierbii dau gustul senzaţiei ingenue, cu un respect cultic pentru statornicia frumuseţii ei. Adus din suprarealism, tabloul „Metamorfoze” are o profunzime simbolică, jetul unei ploi de lumină devine sânge trecând printr-o inimă uriaşă. Privitorii sunt lăsaţi să se integreze braţelor-ramuri sau firelor delicate de iarbă, pentru a simţi că pretutindeni ei vor fi copiii unui minunat decor sincer şi mereu dăruit celor ce fiinţează în portativul lor. Folosind Internet-ul ca mijloc de comunicare, Cristache Gheorghiu a stabilit legaturi de amiciţie şi a beneficiat de invitaţii, pe care le-a onorat călătorind, nu numai peste ocean, ci şi pe bătrânul continent european, savurând forme şi culori, călăuzit întotdeauna de motto-ul său artistic: „Eu cred în perenitatea valorilor, nu în oscilaţiile de moment”.਀㰀⼀瀀㸀 ਀㰀瀀 挀氀愀猀猀㴀∀搀∀㸀 Nadia-Cella Pop, „Transilvania Expres”, 21 Decembrie 1998਀㰀⼀瀀㸀 ਀

਀㰀⼀戀漀搀礀㸀 ਀㰀⼀栀琀洀氀㸀 ਀